Tư vấn truyền thông

Rà soát chiến lược Marketing

Vast Media giúp doanh nghiệp tìm ra những chỗ chưa phù hợp trong kế hoạch marketing hiện tại và đưa giải pháp điều chỉnh để đạt hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất.

Tư vấn chiến lược Marketing

Vast Media triển khai chiến lược tổng thể từ tìm hiểu insight thị trường, mục tiêu, sáng tạo thông điệp, concept đến media plan và action plan. Và luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt thời gian triển khai kế hoạch

Giám sát thực thi

Vast Media sẽ như một Người quản lý trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp giám sát, điều chỉnh, triển khai triển khai kế hoạch Marketing để giúp doanh nghiệp đảm bảo KPIs cuối cùng với ngân sách đề ra

Đào tạo nhân sự

Vast Media đào tạo nhân viên Marketing trong nội bộ của các doanh nghiệp, giúp nhân viên cập nhật các kiến thức mới nhất, chỉ ra cách triển khai chiến lược trên các kênh hiệu quả, giải đáp mọi vướng mắc trong quá trình thực hành để giúp từng nhân viên có thể hoàn thành công việc tốt nhất và đảm bảo KPIs đã đề ra.

Thu hút database chuyên ngành hiệu quả

Vast Media trực tiếp chạy marketing trên các kênh chuyên ngành và cung cấp các database khách hàng tiềm năng về cho doanh nghiệp với chi phí thấp nhất

Triển khai kênh

Vast Media triển khai kế hoạch marketing trên tất cả các kênh như SEO, Google Adwords, Forum seeding, Facebook Marketing, Youtube Marketing, Websit, Landing page, Copywriting, Media Booking…