Tổ chức sự kiện

Tổ chức hội nghị khách hàng

Hội nghị khách hàng là việc doanh nghiệp tổ chức một sự kiện để đối thoại, liên kết, hoặc tham dò ý kiến khách hàng qua đó duy trì sự trung thành đối với khách hàng hiện tại và thu hút khách hàng tiềm năng từ đó tạo nên sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Tổ chức chương trình ra mắt sản phẩm

Vast Media giúp doanh nghiệp xây dựng và lên kế hoạch thực hiện chương trình ra mắt sản phẩm mới. Giúp cho các sản phẩm mới được khách hàng biết đến nhiều hơn

Tổ chức hội thảo chuyên đề

Vast Media phối hợp với OTO-HUI để tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề ô tô.

Tổ chức sự kiện chuyên ngành ô tô

Vast Media tổ chức các sự kiện cho ngành ô tô. Ngoài ra Vast Media cũng là đơn vị duy nhất đứng ra tổ chức các sự kiện sinh nhật, offline cho OTO-HUI