Giá trị cốt lõi

GIÁ TRỊ CỐT LÕI VAST MEDIA

1.Tôn trọng

 • Tôn trọng bản thân
 • Tôn trọng môi trường mình làm việc
 • Tôn trọng đồng nghiệp
 • Tôn trọng đối tác
 • Tôn trọng khách hàng
 1. Chuẩn mực
 • Làm rõ ràng, không đại khái, không ào ào
 • Làm đúng luật
 • Làm có trước có sau
 • Làm đúng nguyên tắc
 • Làm lợi ích hai bên
 • Luôn Suy xét đa chiều
 • Có là có, không là không
 • Không trình bày
 • Không phân biệt
 • 9 là 9, 10 là 10 không 9 bỏ làm 10
 1. Chủ động
 • Chủ động tìm giải pháp
 • Chủ động nhận trách nhiệm
 1. Cam kết:
 • Luôn giữ chữ tín sau khi cam kết
 • Luôn chịu trách nhiệm về mình
 1. Tập trung:
 • Luôn ấn định được cái đích đáng nhất trong từng việc
 • Tập trung vào những điều đáng nhất để đi đến đích nhanh nhất
 • Đưa tâm, trí vào công việc
 1. Kỷ luật:
 • Tuân thủ luật chơi
 • Tuân thủ luật lương tâm
 • Tuân thủ pháp luật